Απολογισμός του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2019

Απολογισμός Φεστιβάλ Αισχύλεια 2019

ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΤΡΓΕΙΟ

Επειδή ο Πολιτισμός είναι για την Ελευσίνα τρόπος ζωής

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2019

 

Απολογισμός Αισχύλεια 2019