Φεστιβάλ Αισχύλεια

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια του Δήµου Ελευσίνας συµπληρώνει φέτος το 47ο χρόνο δράσης, µε τον πολιτισµό να βρίσκεται στον πυρήνα κάθε προσπάθειας για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική αναβάθµιση. Ταυτόχρονα, ο τίτλος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 δίνει στο Φεστιβάλ τη δυνατότητα να κερδίσει µια νέα δυναµική στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό τοπίο. Αυτή είναι η στιγµή που τα Αισχύλεια πρέπει να αποκτήσουν µια διακριτή και διαχρονική οπτική ταυτότητα: ένα λογότυπο και συνάµα µια οπτική γλώσσα που θα πλαισιώνουν στο εξής την παρουσίαση του Φεστιβάλ, θα ισχυροποιήσουν την ταυτότητά του ως πολιτιστικό προορισµό, θα διευρύνουν την επικοινωνία και θα πολλαπλασιάσουν το κοινό του.

Το νέο λογότυπο στηρίχθηκε στη σαφή απόσταση ανάµεσα σε δύο σηµεία: το πρώτο και το τελευταίο γράµµα της λέξης Αισχύλεια. Στη σχέση αυτή χωράνε πολλαπλές ερµηνείες που ταυτίζονται µε την ουσία και το όραµα του Φεστιβάλ.

H αρχή και το τέλος κάθε φεστιβαλικής περιόδου. Το χρονικό µιας γιορτής που µεταµορφώνει εξίσου την Ελευσίνα, που ανοίγει τις πόρτες της σε καλλιτέχνες και κοινό, και τους θεατές, που για τρεις τουλάχιστον µήνες κάθε χρόνο έχουν ένα σταθερό ραντεβού µε τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή.

Η διάδραση ανάµεσα στον δηµιουργό και το κοινό. Τα δύο αντίρροπα Α είναι δύο µάτια που συναντιούνται σε κοινό πεδίο. Η µεταξύ τους ευθεία –καθαρή και αδιαίρετη– παραπέµπει στη σχέση ανάµεσα στον θεατή και το έργο τέχνης.

Ο διάλογος των Αισχυλείων µε το εσωτερικό αλλά και το διεθνές κοινό. Τα συνοµιλούντα Α συµβολίζουν την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε έναν θεσµό που προσκαλεί τους Ελευσίνιους να στρέψουν το βλέµµα ψηλά, να υπερβούν το στερεότυπο της υποβαθµισµένης, βιοµηχανικής πόλης και να πιστέψουν στη µετάβαση σε µια νέα εποχή. Σε αυτή τη συνοµιλία συµµετέχει φυσικά και ο υπόλοιπος κόσµος. Το Φεστιβάλ συνοµιλεί πλέον µε την παγκόσµια καλλιτεχνική κοινότητα γιατί αποτελεί την πιο απτή µορφή της εξωστρέφειάς της.

Ο Πάνω και ο Κάτω Κόσµος. Ανάµεσα στα αντίρροπα Α διακρίνεται η παλινδροµική
πορεία της Περσεφόνης στον Πάνω και τον Κάτω Κόσµο. Ο µύθος που συνδέει την Ελευσίνα µε την ιστορία και συµβολίζει τον κύκλο της ζωής στη φύση. Η ζωή, ο θάνατος και οι εν τω µεταξύ µεταµορφώσεις αποτελούν διαχρονικά πεδία αναζήτησης της καλλιτεχνικής δηµιουργίας.

Το σύστηµα του λογοτύπου

Το λογότυπο γίνεται η αφορµή για ένα οπτικό σύστηµα που δηµιουργεί διακριτές εικόνες για όλες τις εφαρµογές της επικοινωνίας του Φεστιβάλ. Η συνοµιλία των δύο Α δηµιουργεί έναν χώρο, που ορίζουµε ως Περιέκτη. Πρόκειται για ένα δυναµικό, µεταβαλλόµενο πλαίσιο που γεµίζει µε ενέργεια, πρόσωπα, δύναµη, συναίσθηµα, δηµιουργία. Σε άλλες περιπτώσεις µετατρέπεται σε ένα κλείστρο που καλεί το βλέµµα να εστιάσει στον πυρήνα της εµπειρίας, στο Εδώ και το Τώρα που ορίζουν από κοινού καλλιτέχνες και θεατές.

Η διάδραση ανάµεσα στον δηµιουργό και το κοινό. Τα δύο αντίρροπα Α είναι δύο µάτια που συναντιούνται σε κοινό πεδίο. Η µεταξύ τους ευθεία –καθαρή και αδιαίρετη– παραπέµπει στη σχέση ανάµεσα στον θεατή και το έργο τέχνης.

Ο διάλογος των Αισχυλείων µε το εσωτερικό αλλά και το διεθνές κοινό. Τα συνοµιλούντα Α συµβολίζουν την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε έναν θεσµό που προσκαλεί τους Ελευσίνιους να στρέψουν το βλέµµα ψηλά, να υπερβούν το στερεότυπο της υποβαθµισµένης, βιοµηχανικής πόλης και να πιστέψουν στη µετάβαση σε µια νέα εποχή. Σε αυτή τη συνοµιλία συµµετέχει φυσικά και ο υπόλοιπος κόσµος. Το Φεστιβάλ συνοµιλεί πλέον µε την παγκόσµια καλλιτεχνική κοινότητα γιατί αποτελεί την πιο απτή µορφή της εξωστρέφειάς της.

Ο Πάνω και ο Κάτω Κόσµος. Ανάµεσα στα αντίρροπα Α διακρίνεται η παλινδροµική
πορεία της Περσεφόνης στον Πάνω και τον Κάτω Κόσµο. Ο µύθος που συνδέει την Ελευσίνα µε την ιστορία και συµβολίζει τον κύκλο της ζωής στη φύση. Η ζωή, ο θάνατος και οι εν τω µεταξύ µεταµορφώσεις αποτελούν διαχρονικά πεδία αναζήτησης της καλλιτεχνικής δηµιουργίας.

Subscribe Newsletter

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια είναι μέλος του European Festival Association και τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ