Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι Τετάρτη 19/9 μαζί με το φωτογραφικό υλικό

https://eleusisimimarathon.gr/.