Ανακοίνωση ημερομηνιών μη λειτουργίας της εικαστικής έκθεσης «Ό,τι φωτεινό έχει να πει, θα πρέπει να μείνει εικασία».

Ανακοίνωση ημερομηνιών μη λειτουργίας της εικαστικής έκθεσης «Ό,τι φωτεινό έχει να πει, θα πρέπει να μείνει εικασία».

Σας ενημερώνουμε πως τις παρακάτω ημερομηνίες η εικαστική εγκατάσταση της Ελένης Πανουκλιά «Ό,τι φωτεινό έχει να πει, θα πρέπει να μείνει εικασία» δεν θα πραγματοποιηθεί λογω παράλληλων εκδηλώσεων:
07/09, 08/09, 09/09, 12/09, 16/09, 18/09, 21/09