Απολογισμός Φεστιβάλ Αισχύλεια 2019

ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΤΡΓΕΙΟ

Επειδή ο Πολιτισμός είναι για την Ελευσίνα τρόπος ζωής

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2019

Subscribe Newsletter

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια είναι μέλος του European Festival Association και τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ